Kaip nustatomas minimalus vaiko alimentų dydis?

Vaiko išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Todėl bylos nagrinėjimo metu turi būti atsakyta į klausimą, kokios yra realios šalių (tėvo ir motinos) pajamos, tikroji turtinė padėtis, kokie realūs būtini vaiko poreikiai, kiekvieno iš tėvų dalis, kuria jie turi prisidėti prie vaiko išlaikymo.

Kokia yra tėvų turtinės padėties reikšmė alimentų dydžiui?

Tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, tačiau ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio. Teismas vertina, kokio amžiaus yra tėvas, vertina jo pastangas susirasti darbą, vertina, ar tėvas turi kitų išlaikytinių, ar turi nekilnojamo turto ir panašiai. Paprastai jeigu tėvas yra jaunas darbingas, tai nepateisinama, kad jis neturi darbo.

Kiek teismas gali priteisti alimentų, jeigu vaiko tėvas gauna minimalų atlyginimą?

Minimali mėnesinė alga yra tik orientacinis dydis, į kurį atsižvelgiama priteisiant vaiko išlaikymą, tačiau galutinis teismo sprendimas dėl vaiko išlaikymo dydžio priimamas, įvertinus visas susijusias bylos aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tėvų pareiga teikti išlaikymą vaikams yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar visišku pajamų negavimu.

Vaiko tėvas nepripažįsta savo tėvystės. Ką man daryti, norint prisiteisti alimentus?

Norint prisiteisti vaikui išlaikymą iš vaiko tėvo, kuris nepripažįsta savo tėvystės, reikia kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant teismo nustatyti, kad ieškinyje nurodytas asmuo yra jo vaikas, prašyti priteisti išlaikymą vaikui iki jo pilnametystės, priteisti įsiskolinimą, išlaikymui mokamų lėšų tvarkytoja paskirti Jus, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, bendravimo su vaiku tvarką. Paspaudę nuorodą, sužinokite daugiau apie tėvystės nustatymą.

Kaip reikia prisiteisti vaiko alimentus?

Paspaudę nuorodą, sužinokite daugiau apie vaiko alimentų priteisimą. Norint pradėti procesą, Jums tereikia užpildyti vaiko alimentų priteisimo anketą.

Noriu prisiteisti alimentus, tačiau neturiu jokių žinių apie vaiko tėvą. Ką daryti?

Jūs turėtumėte reikšti ieškinį dėl tėvystės nustatymo ir vaiko alimentų priteisimo, kartu prašant teismo surinkti duomenis apie vaiko tėvą. Įstatymuose taip pat yra numatomos aplinkybėmis, kuriomis galima įrodinėti tėvystę: bendru vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimu, bendru vaiko auklėjimu, išlaikymu ir kitomis aplinkybėmis.

Ar teismui nustačius atsakovo tėvystę galima prisiteisti alimentus už praėjusius metus?

Taip, vaiko išlaikymą galima priteisti ir atgaline data, bet ne daugiau nei už trejus praėjusius metus. Jei teismo sprendimu bus nustatyta tėvystė, išlaikymą galima priteisti tuo pačiu sprendimu, todėl teismui teikiamame ieškinyje kartu reikėtų pareikšti reikalavimus dėl vaiko išlaikymo bei vaiko išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

Ar galima iš vyro reikalauti alimentų vaikui neišsituokus?

Taip, galima. Net ir neišsituokus galima kreiptis į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaiko tėvas neprisideda prie vaiko išlaikymo. Be abejo, esant galimybei geriau susitarti taikiai, taip būtų žymiai paprasčiau. Nepavykus sutarti, visuomet galima reikšti ieškinį ir reikalauti priteisti išlaikymą teisminiu keliu.

Koks gali būti alimentų dydis?

Kaip minėta, alimentų dydis priklauso nuo tėvų gaunamų pajamų ir vaiko poreikių. Jei tėvai nesusitaria geruoju, tai paprastai priteisiamas išlaikymas vaikui sudaro pusę minimalios mėnesinės algos. Jeigu vaikas turi sveikatos problemų ar išskirtinių gabumų, dėl ko reikėtų papildomų išlaidų, tai vaiko alimentai gali būti priteisti ir didesni.

Kada gali būti padidinti vaiko alimentai?

Priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko išlaidoms (vaiko liga, specialūs poreikiai, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Prireikus, teismas gali priteisti būsimų vaiko gydymo išlaidų atlyginimą. Jeigu Jums nepakanka priteistų alimentų vaiko išlaikymui, turite teisę kreiptis į teismą, dėl vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo. Paspaudę nuorodą, sužinokite daugiau apie vaiko alimentų padidinimą. Norint pradėti vaiko alimentų padidinimo procesą, Jums tereikia užpildyti vaiko alimentų padidinimo anketą.

Kaip priteisti alimentus pilnamečiui vaikui?

Apie vaiko alimentus, sulaukus pilnametystės, daugiau skaitykite paspaudę nuorodą pilnamečio vaiko alimentų priteisimas. Norint pradėti procesą, tereikia užpildyti alimentų pilnamečiui vaikui priteisimo anketą.

Ar galima reikalauti laikino vaiko išlaikymo, kol vyksta bylos nagrinėjimas?

Taip, kol vyksta bylos dėl alimentų priteisimo nagrinėjimas, teismo galima pareikalauti, jog būtų priteistas laikinas išlaikymas. Įstatymai Jums užtikrina teisę gauti laikiną išlaikymą iš karto nuo kreipimosi į teismą dienos iki bus galutinai išnagrinėtas vaiko išlaikymo klausimas ir priimtas teismo sprendimas. Laikinas vaiko išlaikymo priteisimas aktualus, kuomet, pavyzdžiui, vien motinos gaunamų pajamų nepakanka patenkinti vaiko poreikiams ir būtina kuo skubiau spręsti šią problemą. Laikinas vaiko alimentų priteisimas skirtas vaiko interesų apsaugai, todėl visuomet gali būti įtrauktas į alimentų ieškinį kaip papildomas reikalavimas.

Už kokį laikotarpį galima reikalauti alimentų vaikui įsiskolinimo?

Alimentai vaikui yra mokamas nuo ieškinio dėl alimentų priteisimo pareiškimo dienos. Tai reiškia, kad vaiko alimentų priteisimas skaičiuojasi nuo kreipimosi į teismą dienos. O kas jeigu vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie vaiko išlaikymo ilgesnį laiko tarpą? Už kokį tuomet laikotarpį galima iš vaiko tėvo reikalauti nemokėtų alimentų įsiskolinimo? Tuo atveju, kai vaiko tėvas visiškai neprisidėjo prie bendro vaiko išlaikymo, Jūs turite teisę reikalauti padengti susidariusį nemokėtų alimentų įsiskolinimą už pastarųjų trijų metų laikotarpį. Jeigu vaiko tėvas epizodiškai prisidėjo prie vaiko išlaikymo, tuomet šia jo prisidėta prie vaiko išlaikymo suma reikalaujamas alimentų įsiskolinimas gali būti sumažintas. Bet kuriuo atveju, esant vaiko išlaikymo įsiskolinimui, tiek alimentų priteisimas, tiek alimentų įsiskolinimo priteisimas, kaip du atskiri reikalavimai turi būti įtraukti į teismui reiškiamą ieškinį.

Kokia yra alimentų įsiskolinimo išmokėjimo tvarka?

Priimdamas sprendimą dėl alimentų įsiskolinimo priteisimo, teismas gali nustatyti vaiko išlaikymo prievolę netinkamai vykdančio arba visiškai jos nevykdančio tėvo turtui priverstinį įkeitimą (hipoteką). Tokiu atveju jeigu teismo sprendimas dėl išlaikymo būtų nevykdomas, išlaikymo įsiskolinimas galėtų būti išieškomas iš įkeisto turto įstatymų nustatyta tvarka. Piktybiškai alimentų nemokantys tėvai neišvengiamai taps skolingi valstybei. Jeigu pinigai liks nesumokėti, jie bus išieškoti net vaikams tapus pilnamečiais. Kuo ilgiau nebus sumokėta, tuo labiau augs metinės palūkanos.

Dėl teisinių paslaugų susisiekite telefonu +370 616 37970 arba užpildydami užklausos formą.