Alimentų padidinimo anketa

Negalia, ūminės ligos ir pan., dėl ko Jums padidėja išlaidos.
Įmonės, akcijos, vertybiniai popieriai, piniginiai indėliai, kitas nekilnojamasis turtas ar transporto priemonė ir t.t.
Pvz.: L2-001-001/2016, 2-600-700/2015 ir pan.
Parašykite teismo sprendimą (kokį išlaikymą vaikui/ams skyrė, nuo kada iki kada mokėti privalo).
Duomenys naudojami tik dokumentų teismui parengimui.